Close

Park šuma u Slatini: Otkrijte šumske staze i drvene mostove nadomak Banjaluke

Pitoreskni slatinski krajolici, popularni zbog zelenila, plodne zemlje i pogodne klime, ali i blizine Banjaluke i Laktaša, imaju i novi zanimljiv sadržaj.

U blizini Banje Slatina, na području Slatinske šume, uređena je park-šuma.

Park šuma u Slatini se uređuje u sklopu napora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, a osim šumskih staza za odmor i šetnju plan je da područje dobije sportske terene, trim staze, teretane na otvorenom, dječija igralište, amfiteatre, terapijski vrt i ugostiteljske objekte na površini od 36 hektara šumskog zemljišta.

To će biti dodatna ponuda za liječenja u Banji “Slatina”, ali će biti otvoreno i za rekreaciju posjetilaca.

Za sada su uređene staze sa pješačkim mostovima što presijecaju korita brojnih potoka i koji su znamenitost sami po sebi.

Vlada RS zaštitila Park šumu “Slatina”

Vlada Republike Srpske 2016. godine donijela odluku o proglašenju zaštićenog šumskog prirodnog kompleksa u neposrednoj blizini Banje Slatina, kao park šume, kategorije VI – Park šuma “Slatina” je zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih resursa. Prema zakonu RS, park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće pejzažne vrijednosti, namijenjena za odmor i rekreaciju u kojoj su dopuštene samo one aktivnosti i radnje čija je svrha njeno održavanje ili uređenje.