Close

Udruženje građana „Higija“ iz Doboja predano se zalaže za ostvarenje niza ciljeva usmjerenih ka unapređenju zdravlja i dobrobiti različitih društvenih grupa.

KO SMO MI

Udruženje građana „Higija“ iz Doboja predano se zalaže za ostvarenje niza ciljeva usmjerenih ka unapređenju zdravlja i dobrobiti različitih društvenih grupa. Naša misija uključuje aktivan rad na povećanju svijesti o značaju zdravstvene kulture među različitim populacijama te se kontinuirano trudimo unaprijediti njen nivo.

Posebno radimo na promociji zdravlja mladih, stoga posvećujemo veliku pažnju kampanjama, projektima i inicijativama usmjerenim upravo ka njima, sa naglaskom na promociju aktivnih stilova života kao ključnih elemenata prevencije zdravstvenih problema.

Šta radimo

Gajimo i razvijamo zdrav odnos sa mladima kako bismo zajedno definisali indikatore praćenja determinanata zdravlja i faktora rizika te pratili pravce razvoja službi u oblasti promocije zdravlja mladih.

Šta promovišemo

Protiv zdravstvenih izazova kod mladih, aktivno se angažujemo u promociji aktivnosti institucija i civilnog sektora, uključujući seksualno-reproduktivno zdravlje, zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, alkoholizam te probleme sa ishranom.

NAŠ RAD

Naši glavni ciljevi i postulati rada.

PODRŠKA

Posebnu pažnju posvećujemo podršci mladima sa invaliditetom, beskućnicima, siromašnima i drugim socijalno ugroženim grupama te se zalažemo za pravednost i promociju ljudskih prava kao temeljnih vrijednosti društva.

RAVNOPRAVNOST

Zagovaramo pristup kvalitetnom zdravstvu i ravnopravnost žena i muškaraca kao ključne vrijednosti. Organizujemo kurseve, radionice, tribine, okrugle stolove, konferencije, pružamo podršku institucijama u izradi programa i politika u oblasti zdravstvene zaštite i aktivno učestvujemo u humanitarnim akcijama.

SARADNJA

Nastojimo jačati saradnju civilnog sektora i institucija te sarađivati s domaćim i stranim organizacijama koje dijele slične ciljeve.