Close

Na proljeće otvaranje renovirane banje “Šeher”

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” u Banjaluci ispunio je plan rada za ovu godinu, dok se na proljeće očekuje da bude funkcionalan Banjsko-rekreativni centar u Srpskim Toplicama.

Iz Instituta su istakli da projekat napreduje očekivanom dinamikom, te da se pripremaju medicinski timovi za pružanje zdravstvenih usluga, ali i poštuju sve zakonske obaveze u procesu javnih nabavki.

“Očekivanja su da bi na proljeće objekat trebao biti funkcionalan sa svim elementima – od kliničkog informacionog sistema, preko definisanog obima zdravstvenih i komercijalnih usluga kako za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske, tako i za druge korisnike”, istakli su u Institutu “Dr Miroslav Zotović”.

Obim izvršenih zdravstvenih usluga do 30. septembra veći je za 12 odsto od ugovorenih obaveza prema FZO, a, kako kažu u ovoj ustanovi, očekuje se i veći procenat realizacije do kraja godine.

Iz ove zdravstvene ustanove naglašavaju da su ispunjene obaveze u svim oblastima djelatnosti Instituta – dijagnostika, rehabilitacija djece i odraslih, ortopedska hirurgija, tretman hroničnih rana, baromedicina.

“Osim velikog interesovanja komercijalnih pacijenata i korisnika, prioritet su osiguranici FZO i klinički prioriteti za operativno i neoperativno liječenje i rehabilitaciju”, naglasili su u Institutu.

Kada je riječ o smještajnim kapacitetima, iz Instituta navode da je dnevni broj bolničkih i vanbolničkih pacijenata kojima se pružaju usluge rehabilitacije i ortopedskog liječenja od 1.450 do 1.500.

Iz ove ustanove podsjećaju da je osnovna pogodnost pacijenata i korisnika Instituta “Dr Miroslav Zotović” prvenstveno sigurna i kvalitetna zdravstvena usluga u kontinuitetu jer ih pruža kvalifikovano osoblje koje korisiti savremenu opremu za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. Prilikom prijema pacijenata na rehabilitaciju poštuju se klinički prioriteti – pacijenti sa postoperativnim, posttraumatskim stanjima koji se direktno upućuju na rehabilitaciju, ali i administrativni prioriteti, odnosno rokovi za početak rehabilitacije koji su definisani u rješenjima nadležne komisije FZO Srpske.